La Foresta

Ładowanie Wydarzenia

La Foresta – spotkania mające charakter rekolekcji lub dni skupienia, bądź też warsztatów dla odpowiedzialnych MF Tau oraz dla członków MF Tau, którzy są kandydatami na odpowiedzialnych. W czasie jej trwania odpowiedzialni są wprowadzani w duchowość Tau. W czasie jesiennego La Foresta składane są przyrzeczenia na odpowiedzialnych.

Koniecznie zabierz: Pismo Święte, śpiwór i notatnik.

Koszt: 50 zł plus koszty dojazdu