Odpowiedzialni

Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau przynależy do duszpasterstwa Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Odpowiada za nią dwóch braci delegowanych przez Prowincjała br. Tomasza Żaka. Są to br. Robert Rabka oraz br. Grzegorz Dudek – Asystenci Prowincjalni. Pod ich opieką są również Wspólnota Franciszkańska Tau oraz wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy kapucyńskich wspólnotach lokalnych.

Młodzież Franciszkańska Tau posiada własną strukturę organizacyjną. Obok Asystenta Prowincjalnego jest Rada, wybrana spośród młodzieży. Wspólnie odpowiadają za działania duszpasterskie i organizacyjne.

Poniżej przedstawiamy ludzi odpowiedzialnych za MF Tau. Oto oni:

br. Grzegorz Dudek
br. Grzegorz Dudek- Asystent Prowincjalny
Sebastian Ośka
Sebastian Ośka- Lider
Patrycja Szmyd
Patrycja Szmyd- Zastępca Lidera
Maciej Smyksy
Maciej Smyksy
Eryka Sitko
Eryka Sitko