Darowizna

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. (Jan Paweł II, Płock, 8 września 1991 r.)

Dlatego w tym miejscu ośmielamy się prosić o wsparcie finansowe na nasze działania na rzecz Młodzieży Franciszkańskiej Tau.

Jeśli możesz i chcesz to uczynić – prosimy o Twoją pomoc. My ze swej strony zapewniamy o modlitwie.

Dane do przelewu:

Kapucyni – Prowincja Krakowska
ul. Korzeniaka 16
30-298 Kraków

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
75 1600 1013 1847 0283 1000 0005

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW – PROWINCJA KRAKOWSKA

ul. Korzeniaka 16
30-298 Kraków

NIP 6762083140
REGON 040018820

Co, z czym i jak, czyli darowizna na cele kultu religijnego.

Każdy, kto chce nas wspomóc, może, zgodnie z przepisami podatkowymi (Darowizny na kult religijny | Ministerstwo Finansów),  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

 Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?

– osoba fizyczna będąca podatnikiem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która osiąga przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło,

a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Jak to zrobić? Krok po kroku…

  1. dokonaj wpłaty na powyższy rachunek bankowy lub poprzez system dotpay.
  2. w tytule przelewu wpisz: Darowizna na rzecz kultu religijnego – potrzeby MF Tau.
  3. wypełniając zeznanie podatkowe wraz z załącznikiem PIT-0 (w części B poz. 13) wpisz przekazaną kwotę darowizny.