Wielki Czwartek – Służba drugiemu człowiekowi

Wielki Czwartek – Służba drugiemu człowiekowi

Dziś rozpoczynamy czas Triduum Paschalnego, czyli najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swoimi Apostołami w noc przed męką. W ten dzień słowa konsekracji wybrzmiewają szczególnie – to w ten dzień zostały wypowiedziane po raz pierwszy. Dziś również główny celebrans tak jak Chrystus pochyla się nad dwunastoma mężczyznami i umywa im nogi.

„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.”

Słowa te z pewnością nie są skierowane wyłącznie do Apostołów żyjących dwa tysiące lat temu. Jest to wezwanie nadal aktualne, ponieważ nawołuje do służby drugiemu człowiekowi w każdy dzień.Wszyscy jesteśmy powołani do kapłaństwa, każdy z nas ma nieść słowa Ewangelii na cały świat i dzielić się Chrystusem jak uczniowie podczas Ostatniej Wieczerzy. Z pokorą wzajemnie umywać sobie nogi, służyć tym, których Pan postawił nam na drodze i być z tego powodu błogosławionym, czyli szczęśliwym!

 

Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa były szczególnie umiłowane przez św. Franciszka.  Zawsze z pokorą i wielkim szacunkiem podchodził do każdego kapłana, nawet tego niosącego zgorszenie. Namaszczone kapłańskie ręce były dla niego świętością, ponieważ dotykają chleba i wina, które podczas słów konsekracji stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, którego tak bardzo pragnął naśladować w ubóstwie i służbie bliźniemu.

 

Przemysław & Denis

MF Tau Wrocław

13 kwietnia 2017|