Celle di Cortona Młodzieży Franciszkańskiej Tau

Celle di Cortona Młodzieży Franciszkańskiej Tau

Celle di Cortona — coroczny, jesienny, regionalny dzień skupienia dla wspólnot lokalnych MF Tau oraz dla singli MF Tau.

Wśród wielu tematów, które są podejmowane podczas tych dni skupienia rozważaliśmy te o Maryji Służebnicy Pokornej.

Wspólnota MF Tau jest bardzo liczna i rozmieszczona w różnych rejonach Polski. Z tego powodu odbyły się cztery turnusy, w których łącznie wzięło udział 128 uczestników. Turnusy odbyły się kolejno w: Krakowie, w którym wzięło udział 33 uczestników, Wrocławiu – 17 uczestników, ponownie w Krakowie – 46 uczestników oraz w Poznaniu – 32 uczestników.

Pierwszy dzień rekolekcji opierał się głównie na zapoznaniu z pozostałymi uczestnikami i wprowadzeniu w tematykę rozważań.

Podczas tegorocznego Celle di Cortona mogliśmy spróbować postawić się na miejscu Maryi i Józefa oraz przekonać się, czy bylibyśmy w stanie tak jak oni całkowicie zaufać Bogu. Odkrywaliśmy moc modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, poprzez proste modlitwy maryjne, które odmawialiśmy jak np. Apel Jasnogórski czy godzinki. Poznaliśmy też nową formę różańca z dopowiedzeniami.

Mieliśmy także czas, aby zastanowić się i wyrazić swoją opinię na temat kultu maryjnego w Polsce i czy jest on praktykowany w prawidłowy sposób.

Najistotniejszym elementem tych dni skupienia, obok Eucharystii, była adoracja ikony „Theotokos” Bożej Rodzicielki. Każdy z nas miał czas, aby stanąć przed Najświętszą Panienką i oddać się pod Jej opiekę. Przekonaliśmy się o Jej miłości do każdego z nas poprzez jej wstawiennictwo w każdej możliwej prośbie, skierowanej do Jej Syna – Jezusa Chrystusa. Dzięki Jej wstawiennictwu nasza modlitwa jest jeszcze silniejsza i ma większą moc.

Natalia Dąbska,
Weronika Szymkiewicz
MF Tau Piła

Kilka zdjęć z Celle di Cortona w Galerii

13 grudnia 2016|