Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek Wielkanocny

“Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.” /Mt 28,8-15/

Wczoraj rozbrzmiało radosne Alleluja! Jezus stoi i żyje pośród nas! Jakże dobra to nowina! Ponadto słowa z dzisiejszej ewangelii skłaniają nas do odkrywania swojego powołania w kościele. Możemy objąć nogi zmartwychwstałego Jezusa, po czym rozgłaszać wieść o żyjącym Chrystusie. Zapewne nie raz dane mi było doświadczyć chrystusowej miłości, ale czy potrafię dzielić się tą radością z innymi?

Poniedziałek Wielkanocny, to nie tylko przedłużenie triumfu Jezusa, wszak jest to drugi dzień Oktawy Wielkanocnej, ale też związana jest z tym dniem pewna znana nam tradycja.

W wielu krajach przez długi okres czasu świętowano Wielkanoc przez 3 dni, także w Polsce jeszcze za Jagiellonów. Przypomina o tym polski obyczaj dyngusa. W Poniedziałek Wielkanocny panowie oblewali panie, a we Wtorek Wielkanocny, czyli w trzecie święto wielkanocne, panie oblewały panów.

A zatem Poniedziałek Wielkanocny zachował się w niektórych krajach jako dzień świąteczny, aby podkreślić doniosłość uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa, która jednak w liturgii obchodzona jest przez 50 dni, od Niedzieli Wielkanocnej, do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.

Trudno jest walczyć z tradycją, więc drodzy Panowie, bądźcie łaskawi dla napotkanych dziś panien 😉

Malwina Pawska

28 marca 2016|