Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. (J 13, 1-6)

12895310_1168115929899924_988117353_nTo właśnie Wielki Czwartek jest dniem, od którego Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Podczas Ostatniej Wieczerzy z apostołami, Jezus ustanowił dwa nierozdzielne sakramenty: kapłaństwa i Eucharystii. Jest to szczególne święto wszystkich kapłanów, a najwspanialszym prezentem, jaki możemy im podarować jest nasza modlitwa!

W katedrach sprawowana jest Msza Krzyżma Świętego, podczas której księża biskupi święcą oleje używane w posłudze sakramentów przez cały rok. Wieczorem czeka nas Msza Wieczerzy Pańskiej. Podczas liturgii rozbrzmiewa  hymn „Chwała na wysokości Bogu” oraz dzwony, które zamilkną aż do Wielkiej Soboty. Po homilii rozpoczyna się obrzęd umywania nóg.  Jest to przypomnienie gestu Chrystusa, który odbył się w Wieczerniku. Ma oznaczać postawę pokory, ofiarnej służby i miłości, jaką powinien cechować się każdy z nas. Po Eucharystii Najświętszy Sakrament zostaje przenoszony do ciemnicy, gdzie trwa adoracja.

Dla nas, katolików, jest to  najważniejszy czas w całym roku liturgicznym, dlatego warto przeżyć go jak najlepiej!

Pamiętaj: J 16, 22

Paulina Kasprzak

23 marca 2016|