Nawrócenie Szawła

Nawrócenie Szawła

Szaweł u bram Damaszku przeżył swoje osobiste spotkanie z Chrystusem. To doświadczenie zmieniło całe jego życie i dało początek jego apostolskiej misji. „Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę” (prawdopodobnie jeden z najlepszych fragmentów św. Pawła http://www.biblijni.pl/Flp,3,4-12).

Szczególnie dziś – za wstawiennictwem św. Pawła, apostoła narodów – proszę Boga, aby każdy z nas umiał dostrzegać Chrystusa obecnego w swoim życiu i być Jego świadkiem.

Więcej o dzisiejszym Patronie http://bit.ly/1QvCS7T

07 stycznia 2016|